Voor een open en democratische samenleving, waarin individuele vrijheid en verantwoordelijkheid samengaan

Gemeentebelang staat voor een open en democratische samenleving, waarin individuele vrijheid en verantwoordelijkheid samengaan.

Centraal in de visie van Gemeentebelang staat de medezeggenschap van alle burgers in de beslissingen die hen zelf aangaan. Een grote betrokkenheid van burgers hoort bij het besturen van de gemeente met een nauwer contact en betrokkenheid van het gemeentebestuur naar haar inwoners.

Gemeentebelang is van mening dat bestuur en burger dicht bij elkaar horen te staan en dat de lokale belangen in de gemeente Kapelle en de wensen van haar inwoners in de besluitvorming van het gemeentebestuur een grote prioriteit moet krijgen. Gemeentebelang probeert dit doel te bereiken door haar laagdrempeligheid en het hebben van een luisterend oor voor alle bewoners en bedrijven in onze gemeente.

Belangrijk uitgangspunten in ons beleid liggen ingebed in de geestelijke en politieke vrijheid van een ieder, individuele ontplooiingskansen en solidariteit met het bedrijfsleven en de medemens

Gemeentebelang is al vele jaren actief in de lokale politiek en staat voor de  gemeenschap van de gemeente Kapelle, Gemeentebelang is politiek en religie ongebonden met respect voor ieders geloof en levensopvatting.

Gemeentebelang pleit voor een zelfstandige gemeente Kapelle. Samenwerking met grotere gemeenten in bepaalde deelgebieden houdt per definitie in de geringe inbreng in dit samenwerkingsverband voor een kleine gemeente als Kapelle.

Gemeentebelang benadert zaken creatief en pragmatisch en wordt hierbij niet gehinderd door de ballast van oude (politieke en/of religieuze) ideologische tegenstellingen en allerhande bestuurslagen.

Pin It on Pinterest

Share This