Gemeentebelang Kapelle: ‘Leeftijdsgrens van 70 jaar voor stembureauleden is discriminatie’

KAPELLE – De maximumleeftijd van 70 jaar voor stembureauleden is een vorm van discriminatie, zegt Gemeentebelang in Kapelle. De partij wil dat die maximumleeftijd wordt afgeschaft.

Kapelle is, net als veel andere gemeenten, hard op zoek naar stembureauleden. Gemeentebelang (GB) constateert dat mensen van 70 jaar en ouder daarvoor worden geweigerd. Vanwege het verhoogde risico in verband met corona. ,,Wij begrijpen heel goed dat dit vanuit de beste intenties wordt gedaan”, laat GB weten. ,,Toch zouden wij willen vragen om deze maatregel te heroverwegen. Want hoe anders kan dit opgevat worden dan leeftijdsdiscriminatie?”

Laten we er alles aan doen om juist bij dit democra­tisch proces niemand uit te sluiten – Gemeentebelang

GB wijst erop dat er meer risicogroepen zijn als het om corona gaat. ,,Waarom kiest u er wel voor om 70+ uit te sluiten, maar niet mensen met een BMI van 25+ , toch ook een serieuze risicofactor? Of mensen met onderliggend lijden?”, is de vraag die GB dinsdag zal stellen aan het college.

De conclusie van GB is dat het erg selectief is om 70+ uit te sluiten. ,,En daarnaast komt het erg betuttelend over. Mensen in deze leeftijdsgroep zijn best in staat om zelf een afweging te maken.”

Veel stembureauleden nodig

GB stelt voor om slechts een advies te geven aan alle risicogroepen om zich niet aan te melden als lid van een stembureau. ,,Maar de beslissing daarvoor moeten we leggen waar deze hoort: bij onze inwoners zelf.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn extra veel stembureauleden nodig. Vanwege corona is er nog steeds een tijdelijke wet van kracht die bepaalt dat iedere gemeente ook op 14 en 15 maart een aantal stemlokalen open moet stellen. En dan moet er ook nog eens overal een vierde lid aanwezig zijn om toe te zien op de extra maatregelen.

Deel:

Meer nieuws

En nu vooruit!

Zo, dat hebben we ook weer gehad. En nu vooruit.Eerst formeren. VVD onder leiding van Jon Herselman zal als grootste partij de formatie leiden, maandag

Vandaag de gemeenteraadsverkiezingen!

Vandaag de officiële gemeenteraadsverkiezingen! Gaat u stemmen, overweeg dan zeker onze lijsttrekker Peter A. Ganseman!Peter zet zich in voor de ondernemers in onze gemeente, en