Bron: PZC.NL  Wordt het een groenstrook, een vrijliggend fietspad of blijft het een doorgaande weg? De Biezelingseweg in Kapelle houdt de gemoederen in ieder geval nog één maand bezig.

De inrichting van de Annie MG Schmidtsingel wordt de komende weken in gang gezet. Daarover werd de Kapelse gemeenteraad het dinsdagavond bij de bespreking van Zuidhoek 3 snel eens. Maar wat er precies met de Biezelingseweg moet gebeuren is nog niet duidelijk. Daarover wordt op 13 maart opnieuw gesproken.

Tijdens die vergadering krijgen indieners van een zienswijze ook nog de kans om in te spreken. Omdat de communicatie over de Biezelingseweg vanuit de gemeente ‘wel wat beter had gekund’ (John Koster, VVD) waren  een hoop indieners niet op de hoogte van die mogelijkheid op de voorbije raadsvergadering.

Daarom vroeg Peter Ganseman namens Gemeentebelang om het volledige agendapunt Zuidhoek 3 naar een volgende vergadering te verplaatsen. Zijn verzoek kreeg weinig bijval. ,,Maar we moeten wel eerst de insprekers de kans geven voordat wij een oordeel vellen”, aldus Koster.

Bas Pors (SGP) kwam met het voorbeeld van kopers van een kavel in Zuidhoek 2. ,,In de vorige versie van het bestemmingsplan werd een plaatje gebruikt waarop het leek of de Annie MG Schmidtsingel en de Biezelingseweg  twee aparte wegen bleven. Die mensen wonen nu op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet willen wonen.”

Laat de Biezelingseweg gewoon de ontsluiting zijn voor Biezelinge

Peter Ganseman

Door het verdwijnen van de Biezelingseweg zou de druk op de Annie MG Schmidtsingel flink toenemen. Die weg verandert dan min of meer van een woonstraat in een ontsluitingsweg. Volgens het onderzoek van Juust nemen de  dagelijkse verkeersbewegingen in die straat dan toe van 2000 naar ruim 3000. ,,Dat zijn er evenveel als in de Vroonlandseweg”, merkte wethouder Jon Herselman ter vergelijking op.

,,En daar zei de verkeersdeskundige destijds ook over dat er geen verkeersproblemen zouden zijn als de MFA er zou komen”, aldus Ganseman. ,,En daar zijn we nog steeds bezig de problemen op te lossen. Dus laat de Biezelingseweg gewoon de ontsluiting zijn voor Biezelinge. Dat is ook beter voor het woongenot in Zuidhoek.”

Pin It on Pinterest