In het vorige coalitie-akkoord hadden de VVD, CDA en SGP afspraken gemaakt over de zondagopenstelling. Door voor een zondagsopenstelling te stemmen voor de gehele gemeente, heeft de VVD die afspraken gebroken. Het resultaat was dat de SGP uit het college is gestapt.

De gemeenteraad heeft daarop besloten dat er een verkenner moest worden aangesteld om te kijken welke partijen dat gat konden opvullen, of welke nieuwe coalitie er eventueel de oude kon vervangen. Uiteindelijk heeft de Raad gekozen voor Jan te Veldhuis. Alle partijen hebben daarop met dhr te Veldhuis gesproken, die aan de hand van die gesprekken met het advies kwam voor VVD, CDA, PVDA.

Gemeentebelang is als grote winnaar van de verkiezingen buiten spel gehouden. In het verslag van de verkenner valt te lezen dat het CDA niet met Peter Ganseman in een college wil, en de VVD eist excuses voor zaken die wij geuit hebben. Beide partijen hebben ons nooit aangesproken op zaken die wij gezegd of gedaan zouden hebben. Om dan vervolgens in een tussenrapportage (feitelijk meer een eindconclusie dan een tussenraportage) terug te moeten lezen dat zij excuses eisen of vanwege zaken uit het verleden niet met ons in een college zouden willen is wat ons betreft een rare gang van zaken.

Met name die manier van handelen van het CDA en VVD hebben mij doen besluiten om daar in de gemeenteraad op te reageren. De PZC noemt het schenen schoppen, maar feiten houden nou eenmaal geen rekening met gevoelens. Op de PvdA na heeft geen enkele partij reactie gegeven op mijn betoog. Ik noem de VVD onbetrouwbaar en wordt niet tegengesproken door de VVD. Het CDA spreek ik aan op het feit dat zij niemand recht in de ogen aankijken en de waarheid willen zeggen en ook dat wordt niet door het CDA weersproken. Als er iets in de Raad gezegd wordt wat pertinent onjuist is zullen partijen daar op reageren, juist in de Raad. In dit geval is het spreekwoord “wie zwijgt stemt toe” dan ook geen drogreden, maar de werkwijze van de Gemeenteraad.

Binnenkort meer over het “samenwerkingsakkoord” en onze inbreng in de Raad!

 

Pin It on Pinterest